PARK DEŽELA ŠTORKELJ

Rastlinstvo in živalstvo
02 57 37 327
041 528 678
strk.slo@siol.net
TIC Štrk
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana