Občina Velika Polana
Domov Obvestila in objave LASANTE PDL

LASANTE PDL

http://www.mgrt.gov.sihttp://www.eu-skladi.si/http://www.las-pridobrihljudeh.si/


Projekt »Priprava in implementacija LASANTE PDL«

Tematsko področje ukrepanja

Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po SLR

Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja.

Specifični cilj

Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

S dokumentom LASANTE dobi območje LAS načrt ukrepov, s katerimi se lahko doseže zastavljene cilje, ki bodo prav tako opredeljeni v samem dokumentu – akcijskem načrtu LASANTE.


Dodana vrednost projekta je tudi v tem, da ne samo, da pripravimo akcijski načrt ampak tudi začnemo s prvo implementacijo ukrepov iz akcijskega načrta:

  • trajnostna mobilnost – nakup kombija za skupne prevoze in linijske poti v smeri znižanja CO2 emisij;
  • preprečevanje energetske revščine – energetski pregledi gospodinjstev in predaja urgentnih paketov za prvo ukrepanje (varčne LED žarnice, varčni perlatorji, termostatski ventili…);
  • podpora in svetovanje gospodinjstva glede URE in OVE – priprava in posredovanje osnovnih informacij o možnostih ukrepanja – pristopi in aktualne subvencije na vsako gospodinjstvo na dom;
  • pripravljen koncept energetske zadruge - izdelan poslovni model energetske kooperative, ki bo lahko služil kot izhodišče kreiranja zadruge v prihodnosti.

Operacija zagotavlja tudi finančno neodvisno trajnost uporabe rezultatov, saj je v drugi aktivnosti vključena ključna aktivnost nabave kombija za skupne, organizirane in linijske prevoze, katerega uporaba bo odpravila individualne prevoze posameznih oseb. Kombi bo nabavila občina Velika Polana, ki bo na podlagi analiziranih in pripravljenih predlogov uporabe v obdobju projekta testirala in promovirala uporabo tega kombija. Po zaključku projekta bo občina še naprej skrbela za nabavljeno opremo in jo tudi uporablja v smislu pripravljenega koncepta zniževanja CO2 emisij.

V zadnji aktivnosti je vključena naloga animacije in informiranja vseh treh ključnih sektorjev regionalnega / lokalnega razvoja, tudi ostalih občin, podjetij in prav tako operacija predstavlja možnost kapitalizacije v smislu nadgradnje projektnih rezultatov z naslednjimi projekti ter prenosljivost potenciala zaradi prenosa aktivnosti operacije in rezultatov v druga okolja.

Prav zagotavljanje nadaljnjega izvajanja obravnavane vsebine je rezultat in glavni namen operacije. Vse aktivnosti operacije so naravnane tako, da lahko zagotavljajo trajnost rezultatov po ključu priprava akcijskega načrta => implementacija akcijskega načrta. Ravno tako vse aktivnosti strmijo k povečanju izkoriščenosti endogenih potencialov in znižanje porabe energije. LEA Pomurje bo pridobljeno znanje že samo na podlagi svojega poslanstva uporabljal in promoviral tudi v prihodnosti. Na drugi strani pa koristi, ki jih prinašajo rezultati operacije pri ciljnih skupinah same po sebi zagotavljajo nadaljnjo uporabo/trajnost.

»Lokalne akcijske skupine akcijski načrt za trajnostno energijo«, je priprava krovnega dokumenta za upravičeno območje LAS PDL, kjer bo na podlagi evidentiranega stanja, pripravljen akcijski načrt za znižanje CO2 emisij. Gre za prenos dobre prakse, ki je razvita pri Evropski Komisiji in se uspešno implementira pri lokalnih skupnostih na območju celotne Evrope. Nekatere občine z območja LAS so že tudi pristopile h Konvenciji županov in pripravile / sprejele občinske strateške dokumente, s predpostavko, kako bodo znižale CO2 emisije do leta 2020 za najmanj 20%. V tem duhu in v tej smeri je smiselno, da deluje tudi celotno območje LAS, saj bomo v okviru priprave izhodišč prvotno izdelali celoten popis stanja rabe energije, potencialov OVE in izkoriščanja OVE – s ključnim orientacijskim podatkom koliko CO2 emisij imamo na letnem nivoju. Še bolj pomembna je naslednja faza dela, ko bomo izvedli analitiko obstoječih programov in ustrezno začrtali smernice za prihodnost. Vsekakor bo pri pripravi akcijskega načrta za LASANTE zagotovljena široka in najvišja participacija vseh akterjev, kot tudi komunikacija in vključevanje interesentov na območju LAS. 

Proces dela se bo zaključil s pripravo celovitega energetskega programa območja LAS, ki bo odražal dejansko stanje, realno sliko in potenciale in na podlagi konsenza / kompromisa vključenih akterjev, izoblikovano zeleno mejo izkoriščanja endogenih potencialov območja, kar se bo odražalo v končnem akcijskem načrtu LASANTE. Rdeča nit oz. tudi smernice dela bodo maksimalno znižanje CO2 emisij območja, s tem, da je minimalni cilj 20% do leta 2020. 
V želji, da se delo in uporabnost samega LASANTE čim bolj umesti v območje LAS, bo izvedena promocija koncepta, kot tudi konkretna implementacija štirih identificiranih ukrepov iz nabora v akcijskem načrtu LASANTE. Ukrepi so aktivnosti, usmerjene k ciljem LASANTE, vendar bomo v tem delovnem sklopu na pilotnem modelu poskušali predlagati spremembe in ukrepanje za območje občine in v drugem koraku diseminirali model na celotno območje LAS-a – do drugih občin in sicer za naselje Beltinci, naselje Črenšovci, naselje Dobrovnik, naselje Kobilje, naselje Lendava, naselje Odranci, naselje Turnišče in naselje Velika Polana, da bomo dosegli skladen razvoj območja.

Obdobje izvajanja operacije

09.08.2017 - 30.10.2018

Celotna vrednost operacije v EUR: 88.020,20

Znesek sofinanciranja v EUR: 59.990,30

Kontakt

Bojan Vogrinčič, bojan@lea-pomurje.si , 02 538 13 54

Povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji (http://www.eu-skladi.si)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (http://www.mgrt.gov.si)
LAS PDL 2020 (http://www.las-pridobrihljudeh.si)


Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?