200-120 70-488 MB2-703 70-411 MB5-705 70-243 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-414 70-466 100-101 640-554 70-331 MB2-701 70-467 350-001 700-505 640-911 70-489 700-501 70-458 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 70-687 70-457 70-465 MB6-700 70-413 350-029 820-421 70-342 70-460 74-338 MB6-871 200-101 70-484 70-336 300-207 70-459 98-365 MB6-869 MB7-701 98-364 350-080 640-864 70-485 70-498 100-101 200-120 350-060 640-760 70-412 000-017

Naslov:

Ob?ina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Delovni čas občine:

Ponedeljek
 od 7.00 do 15.00 ure
Torek
 od 7.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
?etrtek
 od 7.00 do 14.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

Uradne ure občine:

Ponedeljek
 od 8.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

email:
obcina@velika-polana.si
telefon: 02 5776 750
faks: 02 5776 752

Urednik
Življenska pot Miška Kranjca se je pričela v Prekmurju 15. septembra 1908. leta v družini sezonskega delavca.

Bela štorklja Ciconia ciconia je v številnih evropskih državah simbol sreče.

Tako bogata naravna dediščina kot okoli obeh Polan se je na tako majhnem prostoru ohranila le v redkih predelih Slovenije.

Mlin je znan tudi kot edini ohranjeni tovrstni predindustrijski mlin, katerega obnovo je podprla tudi Evropska unija.

Med strokovnjaki je ta ekosistem znan daleč naokrog, saj so tu pomembna rastišča »prekmurske smreke«-črne jelše, v Evropskem prostoru.

Ljudsko izročilo naših dedov in kulturno dediščino želimo ohranjati in prenašati po zmožnostih društva na mlajše rodove.

Društvo je nastalo v času, ko je bila Velika Polana še blatna vas z lesenimi hišicami s slamnatimi strehami in ko do vasi ni vodila nobena poštena cesta, temveč samo blatni kolovozi.

Kraja z imenom Palina (danes Velika in Mala Polana) in Brezouica (danes Brezovica) se v srednjeveških pisanih virih prvič omenjata v dokumentu, zapisanem 8. maja 1322...

“Ljudje, ki so tam mimo ?li, so rekli svetu, ki je tako raven: P0LJANA. Nekdo je zami?ljeno prikimal z glavo pa dodal "Velika, da, VELIKA POLJANA." In bog stvarnik si je dejal: - Ne, niso nebesa, ni paradi?. Blatno, prazno mo?virje je. Ne angeljni, ki ?e z nebesi niso zadovoljni, ne Adam in Eva, ki jima je bil ?e paradi? premalo. Poljanski reve?i naj ?ive tu. Znabiti da bodo ti tudi s tem zadovoljni.”

Mi?ko Kranjec: Mladost v mo?virju

Spo?tovani obiskovalci, prisr?no pozdravljeni na uradni spletni strani ob?ine Velika Polana!

slikaSvet vse bolj postaja velika vas, v kateri se za vsak, ?e tako nepomemben dogodek izve skorajda v trenutku. Neverjeten razvoj informatike in ra?unalni?ke tehnologije sta nam omogo?ila dostop do prakti?no neomejenih koli?in podatkov. Toda svetovno medmre?je ne pozna cenzure in ne lo?uje med koristnim in nekoristnim, dobrim in slabim, kvalitetnim in nekvalitetnim, itd. Razlo?evanje je prepu??eno kon?nemu uporabniku, ki se lahko v tem labirintu znajde ali pa tudi ne.

Ravno iz na?tetih razlogov smo se pri pripravi podatkov ?e posebej potrudili, da bi izbrali tiste, ki bodo predstavljali dejanski utrip ?ivljenja in dela v na?i ob?ini in katerim boste lahko zaupali.

Upamo, da nam je to vsaj v ve?ji meri uspelo, ?e bolj veseli pa bomo, ?e nam boste stran pomagali sooblikovati s svojimi predlogi. Na?im ob?anom in ?ir?i javnosti ?elimo zagotoviti dostop do informacij javnega zna?aja, naklju?ne obiskovalce pa vzpodbuditi, da nas tudi osebno obi??ejo in spoznajo de?elo ?torkelj v vsej njeni kulturni in naravni raznovrstnosti!

Dobrodo?li v ob?ini Velika Polana!