Naslov:

Občina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Delovni čas občine:

Ponedeljek
 od 7.00 do 15.00 ure
Torek
 od 7.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek
 od 7.00 do 14.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

Uradne ure občine:

Ponedeljek
 od 8.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

email:
obcina@velika-polana.si
telefon: 02 5776 750
faks: 02 5776 752

Urednik
Življenska pot Miška Kranjca se je pričela v Prekmurju 15. septembra 1908. leta v družini sezonskega delavca.

Bela štorklja Ciconia ciconia je v številnih evropskih državah simbol sreče.

Tako bogata naravna dediščina kot okoli obeh Polan se je na tako majhnem prostoru ohranila le v redkih predelih Slovenije.

Mlin je znan tudi kot edini ohranjeni tovrstni predindustrijski mlin, katerega obnovo je podprla tudi Evropska unija.

Med strokovnjaki je ta ekosistem znan daleč naokrog, saj so tu pomembna rastišča »prekmurske smreke«-črne jelše, v Evropskem prostoru.

Ljudsko izročilo naših dedov in kulturno dediščino želimo ohranjati in prenašati po zmožnostih društva na mlajše rodove.

Društvo je nastalo v času, ko je bila Velika Polana še blatna vas z lesenimi hišicami s slamnatimi strehami in ko do vasi ni vodila nobena poštena cesta, temveč samo blatni kolovozi.

Kraja z imenom Palina (danes Velika in Mala Polana) in Brezouica (danes Brezovica) se v srednjeveških pisanih virih prvič omenjata v dokumentu, zapisanem 8. maja 1322...

“Ljudje, ki so tam mimo šli, so rekli svetu, ki je tako raven: P0LJANA. Nekdo je zamišljeno prikimal z glavo pa dodal "Velika, da, VELIKA POLJANA." In bog stvarnik si je dejal: - Ne, niso nebesa, ni paradiž. Blatno, prazno močvirje je. Ne angeljni, ki še z nebesi niso zadovoljni, ne Adam in Eva, ki jima je bil še paradiž premalo. Poljanski reveži naj žive tu. Znabiti da bodo ti tudi s tem zadovoljni.”

Miško Kranjec: Mladost v močvirju

Spoštovani obiskovalci, prisrčno pozdravljeni na uradni spletni strani občine Velika Polana!

slikaSvet vse bolj postaja velika vas, v kateri se za vsak, še tako nepomemben dogodek izve skorajda v trenutku. Neverjeten razvoj informatike in računalniške tehnologije sta nam omogočila dostop do praktično neomejenih količin podatkov. Toda svetovno medmrežje ne pozna cenzure in ne ločuje med koristnim in nekoristnim, dobrim in slabim, kvalitetnim in nekvalitetnim, itd. Razločevanje je prepuščeno končnemu uporabniku, ki se lahko v tem labirintu znajde ali pa tudi ne.

Ravno iz naštetih razlogov smo se pri pripravi podatkov še posebej potrudili, da bi izbrali tiste, ki bodo predstavljali dejanski utrip življenja in dela v naši občini in katerim boste lahko zaupali.

Upamo, da nam je to vsaj v večji meri uspelo, še bolj veseli pa bomo, če nam boste stran pomagali sooblikovati s svojimi predlogi. Našim občanom in širši javnosti želimo zagotoviti dostop do informacij javnega značaja, naključne obiskovalce pa vzpodbuditi, da nas tudi osebno obiščejo in spoznajo deželo štorkelj v vsej njeni kulturni in naravni raznovrstnosti!

Dobrodošli v občini Velika Polana!