PRJ Pomelaj

Podeželsko razvojno jedro - Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja je nastalo kot plod
štiriletnega dela v okviru programa “Samozaposlovanja na podeželju”, ki ga je razvijalo podjetje DART iz Lendave in podjetje LKC iz Velike Polane ob podpori občine Velika Polana, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ZRSZ ter PCMG. Izdelan je bil model celovitega pristopa k razvoju podeželja, ki na eni strani povezuje interese podeželskega prebivalstva ter na drugi strani iniciative ter možnosti lokalnih skupnosti, razvojnih inštitucij in drugih nosilcev razvoja.

Podeželsko razvojno jedro je bilo ustanovljeno marca 2003 v statusni obliki razvojne zadruge, katere soustanovitelji so pravne in fizične osebe :

 • Pravne osebe:
  • Občina Velika Polana
  • Občina Črenšovci
  • Občina Dobrovnik
  • Podjetje DART, d.o.o., Lendava
  • Podjetje LKC, d.o.o., Velika Polana
  • RRA Mura
 • Fizične osebe:
  • Anton Kolenko
  • Marija Tüške
  • Marija Laki
  • Egon Krampač
  • Milena Kavaš
  • Dragica Horvat
  • Cveto Žalik
 • Partnerji PRJ - POMELAJ:
  • PCMG
  • MKGP
  • ZRSZ
  • Bavarsko ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
  • KGZS
  • Društva

Osnovni podatki PRJ - Pomelaj :
Naslov: Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.
Mala Polana 103
9225 Velika Polana, Slovenija
tel. 02/ 573-70-36 ; 02/ 573-70-37
Kontaktna oseba: Dragica Horvat 041-549-256; Raščan Bernarda 02/ 573-70-36
Identifikacijska številka za DDV: SI 78908922
Matična Številka: 1807064