Naslov:

Občina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Delovni čas občine:

Ponedeljek
 od 7.00 do 15.00 ure
Torek
 od 7.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek
 od 7.00 do 14.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

Uradne ure občine:

Ponedeljek
 od 8.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

email:
obcina@velika-polana.si
telefon: 02 5776 750
faks: 02 5776 752

Urednik
Življenska pot Miška Kranjca se je pričela v Prekmurju 15. septembra 1908. leta v družini sezonskega delavca.

Bela štorklja Ciconia ciconia je v številnih evropskih državah simbol sreče.

Tako bogata naravna dediščina kot okoli obeh Polan se je na tako majhnem prostoru ohranila le v redkih predelih Slovenije.

Mlin je znan tudi kot edini ohranjeni tovrstni predindustrijski mlin, katerega obnovo je podprla tudi Evropska unija.

Med strokovnjaki je ta ekosistem znan daleč naokrog, saj so tu pomembna rastišča »prekmurske smreke«-črne jelše, v Evropskem prostoru.

Ljudsko izročilo naših dedov in kulturno dediščino želimo ohranjati in prenašati po zmožnostih društva na mlajše rodove.

Društvo je nastalo v času, ko je bila Velika Polana še blatna vas z lesenimi hišicami s slamnatimi strehami in ko do vasi ni vodila nobena poštena cesta, temveč samo blatni kolovozi.

Kraja z imenom Palina (danes Velika in Mala Polana) in Brezouica (danes Brezovica) se v srednjeveških pisanih virih prvič omenjata v dokumentu, zapisanem 8. maja 1322...
 POLANSKI LOG

Enkratna naravna dediščina na tako strnjenem prostoru je prava redkost. Polanski log je zatočišče za mnoge ogrožene rastlinske in živalske vrste z Rdečega seznama.

Pot skozi gozd lahko prehodimo po Gozdni učni poti v Polanskem logu, zasnovani tako, da vsak obiskovalec najde primerno razdaljo, ki jo je pripravljen prehoditi.

Ob najavi lahko dobite tudi strokovno spremstvo revirnega gozdarja. Med strokovnjaki je ta ekosistem znan daleč naokrog, saj so tu pomembna rastišča »prekmurske smreke« - črne jelše v Evropskem prostoru.

slika

Naši logi so polni tudi raznih živalskih predstavnikov ki jih prav tako lahko mimogrede srečamo na naši poti skozi gozd. Največkrat bo to srna ali srnjak, mogoče pa tudi jelen ali košuta. Jelenjad rada priroma iz obširnih gozdov sosednje države v naše loge v poletnem času.

Iz istih gozdov prihajajo tudi divji prašiči, ki so se v naših močvirnih logih še povsem udomačili. Na obrobju gozdov pa zasledimo zajca ali danes le še bolj redkega fazana. Počasi tekoče ravninske vode z mrežo mrtvih rokavov in porasle plitvine so odlično zavetje vodni perjadi: divje race, ponirki, čaplje.
Primerna tura za sprehod skozi gozd za tiste z več kondicije je obnovljena pešpot ob potoku Črncu, ki so jo včasih uporabljali naši predniki do Lendave, ko so hodili v gorice.

slika

Polanski log - bogata naravna dediščina se skriva v tem ekosistemu. Poleg črne jelše, ki je najbolj znan predstavnik Polanskega loga, je tu našlo zavetje še polno drugih predstavnikov rastlinskega in živalskega sveta. Med njimi tudi črna štorklja, ki se v nasprotju z belo izogiba bližine ljudi in gnezdi v gozdu.

slika

Močvirska logarica ali »rdeči zvonček« kot mu radi pravimo domačini. Prav tako rastlina z Rdečega seznama ogrošenih rastlinskih vrst je značilen predstavnik močvirskih travnikov. Rastišča so dokaj redka in jih lahko najdete le s pomočjo domačina.