Naslov:

Občina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Delovni čas občine:

Ponedeljek
 od 7.00 do 15.00 ure
Torek
 od 7.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek
 od 7.00 do 14.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

Uradne ure občine:

Ponedeljek
 od 8.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

email:
obcina@velika-polana.si
telefon: 02 5776 750
faks: 02 5776 752

Urednik
Življenska pot Miška Kranjca se je pričela v Prekmurju 15. septembra 1908. leta v družini sezonskega delavca.

Bela štorklja Ciconia ciconia je v številnih evropskih državah simbol sreče.

Tako bogata naravna dediščina kot okoli obeh Polan se je na tako majhnem prostoru ohranila le v redkih predelih Slovenije.

Mlin je znan tudi kot edini ohranjeni tovrstni predindustrijski mlin, katerega obnovo je podprla tudi Evropska unija.

Med strokovnjaki je ta ekosistem znan daleč naokrog, saj so tu pomembna rastišča »prekmurske smreke«-črne jelše, v Evropskem prostoru.

Ljudsko izročilo naših dedov in kulturno dediščino želimo ohranjati in prenašati po zmožnostih društva na mlajše rodove.

Društvo je nastalo v času, ko je bila Velika Polana še blatna vas z lesenimi hišicami s slamnatimi strehami in ko do vasi ni vodila nobena poštena cesta, temveč samo blatni kolovozi.

Kraja z imenom Palina (danes Velika in Mala Polana) in Brezouica (danes Brezovica) se v srednjeveških pisanih virih prvič omenjata v dokumentu, zapisanem 8. maja 1322...
OBVESTILA IN INFORMACIJE
Arhiv obvestil
 • Leto 2015
 • Leto 2014
 • Leto 2013
 • Leto 2012
 • Leto 2011
 • Leto 2009

OBVESTILO

Razpis za podelitev nagrad študentom občine Velika Polana. Dokumente najdete v prilogah.

"RAZPIS ŠTUDENTI 2016"

"PRILOGA 1- VLOGA ZA PODELITEV NAGRADE"

"PRILOGA 2- TABELA VISOKOŠOL_RAVNI"

"PRILOGA 3- VIŠINA NAGRADE"

Objavljeno: 29.8.2016

OBVESTILO

"Brezplačna pravna pomoč za občanke in občane občine Velika Polana."

Objavljeno: 22.12.2015

OBVESTILO

"POZIV ZA JAVNOST 2015"

Objavljeno: 30.9.2015

OBVESTILO

Razpis študenti. Dokumente najdete v prilogah.

"RAZPIS ŠTUDENTI 2015"

"PRILOGA 1- VLOGA ZA PODELITEV NAGRADE"

"PRILOGA 2- TABELA VISOKOŠOL_RAVNI"

"PRILOGA 3- VIŠINA NAGRADE"

Objavljeno: 28.8.2015

OBVESTILO

"REKRUTACIJA BELTINCI 2015"

Objavljeno: 17.04.2015

OBVESTILO

"Javni razpis"

Objavljeno: 24.06.2015

OBVESTILO

"Javni razpis za delovno mesto ravnateljara-ravnateljice zavoda OSMKVP"

Objavljeno: 29.7.2015

OBVESTILO

"OBVESTILO O KONČANEM JAVNEM NATEČAJU"

Objavljeno: 29.7.2015

ODLOČBA

"Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin."

Objavljeno: 20.11.2014


OBVESTILO

"UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN - ODLOČBA - UKREPI UGOTAVLJANJA, PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA BOLEZNI MODRIKASTEGA JEZIKA"

Objavljeno: 18.11.2014


OBVESTILO

"URNIK ZBIRANJA NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V OBČINI VELIKA POLANA"

Objavljeno: 10.11.2014


OBVESTILO

"ZBIRANJE VLOG - POPLAVE"


* "OBVESTILO - ZBIRANJE VLOG - POPLAVE"

* "KRATKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠT. 1"

* "KRATKO NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠT. 4"

* "OBRAZEC ŠT. 1"

* "OBRAZEC ŠT. 4"

Objavljeno: 06.10.2014


OBVESTILO

"Energija plus d.o.o. pomaga prizadetim v septembrskih poplavah"

Objavljeno: 01.10.2014


OBVESTILO

"OBVESTILO št. 2 POPLAVE 2014"

Objavljeno: 16.09.2014


OBVESTILO

"OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE"

Objavljeno: 15.09.2014


OBVESTILO

"OBVESTILO št. 1 POPLAVE 2014"

Objavljeno: 15.09.2014


OBVESTILO

"VLAGANJE KANDIDATUR ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN KANDIDATURE ZA ŽUPANA"

Objavljeno: 04.09.2014


OBVESTILO

"JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE VELIKA POLANA"

"VLOGA ZA PODELITEV NAGRADE"

Objavljeno: 26.08.2014


OBVESTILO

"OBVESTILO O ZATIRANJU AMBROZIJE"

Objavljeno: 24.06.2014


POZIV

"POZIV K PODAJI PREDLOGOV KANDIDATOV ZA IMENOVANJE V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO ZA LOKALNE VOLITVE 2014"

Objavljeno: 10.06.2014


VABILO

Vabimo vas na ogled dramske igre z naslovom

"Zajček Hopek išče pomlad",

ki jo pripravljajo vzgojiteljice vrtca Lavra in si jo boste lahko ogledali v četrtek, 15. maja 2014, ob 15.15 uri, v prostorih Zasebnega vrtca Lavra v Murski Soboti.

Lepo vabljeni!

Objavljeno: 09.05.2014

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Velika Polana, Velika Polana, 9225 Velika Polana (v nadaljevanju naročnik) objavlja razpisno dokumentacijo za javno naročilo z naslovom "Izgradnja murske kolesarske poti (2. faze)", ki se izvaja po odprtem postopku na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, odslej ZJN-2). Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil RS pod številko 16244/2013.
Na podlagi objavljene razpisne dokumentacije so priloženi popisi del - >Izgradnja murske kolesarske poti (2. faze)<.

Objavljeno: 24.12.2013


RAZPORED TERMINOV ZA OZNAČEVANJE DREVJA ZA POSEK V REVIRJU POLANA za leto 2013 - 2014

Originalen dokument si prenesite tukaj.

K.o. zbirno mesto ura dec. januar februar marec
Turnišče pri občini 8:30 28. 12. 12.
Renkovci pri trgovini 12:00 28. 12. 12.
Črenšovci pri skladišču KZ 8:30 18. 21. 4. in 18. 4.
Žižki pri skladišču KZ v Črenšovcih 8:30 18. 21. 4. in 18. 4.
Dolnja Bistrica pri gasilskem domu 8:30 20. 31. 5. in 19. 5.
Mala Polana pri gasilskem domu 8:30 23. 6. 6.
Hotiza pri skladišču KZ 13:00 23. 6. 6.
Odranci pri Gostilni ob Črncu 8:30 24. 11. 11.
Trnje pri gasilskem domu 12:00 24. 11. 11.
Nedelica pri gostilni Studenec 12:00 29. 13. 13.
Brezovica pri gasilskem domu 8:30 29. 13. 13.
Gomilica pri trgovini 8:30 20. 3. 3.
Velika Polana pri skladišču KZ 8:30 27. 10. 10.
Gornja Bistrica pri logarnici na G. Bistrici 8:30 30. 17. 17.
Srednja Bistrica pri logarnici na G. Bistrici 8:30 30. 17. 17.

Zberemo se ob navedenem času in ob vsakem vremenu.

Označevanje drevja za posek (odkazilo) je po 17.členu Zakona o gozdovih (Ur.l. RS 30/93) OBVEZNO, zato prosimo lastnike gozdov, da pred sečnjo v svojih gozdovih to tudi opravijo. Odkazilo je BREZPLAČNO! Odkazilo lahko opravimo precej časa pred sečnjo in ne šele zadnji dan. Za morebitne informacije lahko med delovnim časom pokličete na telefon (02) 57-88-556 ali GSM 041- 657-843.

Revirni gozdar: Janez KOLENKO

Objavljeno: 18.12.2013


Obvestilo

Spoštovani občani,

obveščamo Vas, da bo v petek, dne 25.10.2013 zbirni center odprt do 12.00 ure.
V sredo 30.10.2013 bo zbirni center zaprt.

Prosimo za razumevanje!

Objavljeno: 22.10.2013


Obvestilo

Na podlagu sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje obveščamo oškodovane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, zaradi posledic suše v letu 2013 ,da lahko prijavijo škodo.

Za prijavo je potrebno izpolniti obrazec 2 "Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravnih nesrečah".

Popisujejo se naslednje kulture: KORUZA V ZRNJU, KORUZA SILAŽNA, OLJNA BUČA, KROMPIR POZNI, TRAVNE DETEL. ME?, DETELJA, LUCERNA, AJDA, FIŽOL V ZRNJU, TRAJNI TRAVNIKI

Obrazec (št.2) za oceno škode, lahko dobite na sedežu Občine Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana (Horvat Metka) ali pri kmetijski svetovalni službi Turniščem Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Trunišče (svetovalec Simon Seči) in na spletni strani Občine Velika Polana http://www.velika-polana.si

Izpolnjene obrazce lahko oddate na občinski upravi občine Velika Polana do četrtka, 26.09.2013

Ob predaji morajo imeti očkodovanci, ki prijavljajo škodo s seboj davčno štebilko, KMG-MID, številko transkakcijskega računa in subvencijsko vlogo za leto 2013.

Za dodatne informacije lahko pokličete 02/577-6750 ali 051-376-303 Metka Horvat

Komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah

Objavljeno: 18.9.2013


JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI V RAZOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI VELIKA POLANA

Objavljeno: 16.9.20131. JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE VELIKA POLANA

Na podlagi Pravilnika o nagradah študentom Občine Velika Polana (Uradni list RS, 7012008)Občina Velika Polana objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE VELIKA POLANA

Preberi ve?/div>

Objavljeno: 18.8.20132. AMBROZIJA

Ambrozija 1 Ambrozija 1
Ambrozija, pelinolistna (Ambrosia artemisiifolia L.), je ena najbolj alergenih rastlin.

Ambrozija je predvsem plevel zapuščenih, neobdelanih površin. Najve?je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih njivah, travnikih itd. V zadnjem času se pojavlja tudi pri nas v Sloveniji kot plevel v okopavinah (sladkorna pesa, krompir, koruza). Za uspešen boj je treba uničiti rastline pred cvetenjem. Na vrtovih jih uničujemo z ruvanjem. Na neobdelanih površinah s košnjo, na obdelanih površinah pa z uporabo ustreznih herbicidov.

Alergeno reakcijo prepoznamo po simptomih, kot so:

 • kihanje, ščemenje v nosu, vodeni izcedek iz nosa,
 • otečene veke, ščemenje v očeh,
 • oteženo dihanje.
Simptome alergijske reakcije je treba zdraviti. Če jih prepoznate pri sebi, obiščite svojega zdravnika ali stopite po nasvet v lekarno.

Pozivamo vse lastnike površin, ki imajo zemljišča poraščena z ambrozijo, da zemljišče takoj pokosite. Z enostavnimi ukrepi lahko tudi sami veliko naredimo za svoje zdravje.

Nadzor po Uredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrozija ( Uradni list RS, št. 63/2010) izvaja Fitosanitarna inšpekcija Murska Sobota, Obrtna ul. 28, tel: 02 512 49 54 ali 55.

Inšpektor III
Alenka Maroša

Objavljeno: 9.7.2013


3. ŠTUDIJA VARIANT S PREDLOGOM NAJUSTREZNEJŠE REŠITVE ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 LENDAVA-KIDRIČEVO

Objavljeno: 03.07.2013


4. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM 2013

Objavljeno: 27.06.2013


5. Razpis

Objavljeno: 09.05.2013


6. Vabilo

Izkoristite priložnost, ki vam lahko reši življenje ! Katere preventivne programe imamo na voljo v naši državi in kaj lahko storimo, da izboljšamo kvaliteto življenja, boste izvedeli na predavanju, ki so ga za Vas pripravili strokovnjaki Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota.

Naslov predavanja: HUJŠI OD BOLEZNI JE OBČUTEK KRIVDE, DA NISI IZKORISTIL MOŽNOSTI ZA OZDRAVITEV

Kdaj: torek 29.01.2012 ob 18 uri

Kje: Kulturna dvorana Velika Polana

Predstavljeni bodo državni preventivni programi kot so: SVIT, ZORA, DORA in PROGRAM PRIMARNE PREVENTIVE SRČNO ŽILNIH BOLEZNI. Izvedeli bomo kakšne so možnosti, da bolezen odkrijemo dovolj zgodaj. S tem da se odzovemo na vabilo, lahko izboljšamo kvaliteto življenja sebi in svojim najbližjim ali celo preprečimo prezgodnjo smrt.

Vljudno vabljeni !

prim. mag. Branislava Belovi? dr. med.
vodja programa za področje javnega zdravja

Ema Mesari? dipl. m.s.
koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje

Objavljeno: 25.1.2013


7. Obvestilo za javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše rešitve za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidričevo ter okoljskega poročila

PRILOGE:

Objavljeno: 7.1.2013


8. SUŠA 2012

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje obveščamo oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, zaradi posledic suše v letu 2012, da lahko prijavijo škodo.

Za prijavo je potrebno izpolniti obrazec 2 >Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravnih nesrečah<.

Popisujejo se naslednje kulture: KORUZA V ZRNJU, KORUZA SILAŽNA, OLJNA BUČA, KROMPIR POZNI, KROMPIR ZGODNJI, TRAJNI TRAVNIKI

Obrazec (št. 2) za oceno škode lahko dobite na sedežu Občine Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana (Horvat Metka) ali pri Kmetijski svetovalni službi Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče (svetovalec Simon Seči) in na spletni strani Občine Velika Polana http://www.velika-polana.si.

Upoštevajo?uredbo Vlade RS se škoda po posameznem kmetijskem gospodarstvu oceni le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Izpolnjene obrazce lahko oddate na občinski upravi občine Velika Polana (sejna soba) in sicer:

v torek 9.10.2012 od 9.00 do 12.00 ure in
v sredo 10.10.2012 od 9.00 do 12.00 ure

Ob predaji morajo imeti oškodovanci, ki prijavljajo škodo s seboj davčno številko, KMG-MID, številko transakcijskega računa in subvencijsko vlogo za leto 2012.

Za dodatne informacije lahko pokličete 02/577-6750 ali 051-376-303 Metka Horvat.

Komisija za ocenjevane škode po
naravnih in drugih nesrečah

PRILOGE:

Objavljeno: 5.10.2012


9. JAVNO NAZNANILO AGENCIJE ZA OKOLJE RS

Objavljamo javno naznanilo Agencije Republike Slovenije za okolje glede postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: daljnovod 110 kv Murska Sobota - Lendava na zahtevo stranke Elektro Maribor d.d.

DOKUMENT:
Javno naznanilo Agencije za okolje RS

Objavljeno: 13.6.2012

10. V PROGRAMU LIFE+ ZA SLOVENIJO REZERVIRANIH 5,6 MILIJONA EUR

Ljubljana, 5. 6. 2012. Marca, je Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov, ki jih bo sofinancirala iz programa LIFE+. Za Slovenijo je v letošnjem razpisu, za projekte s področja varstva okolja ali ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti, rezerviranih 5,6 milijona EUR.

Za sredstva iz tega programa se lahko potegujejo vse javne in zasebne pravne osebe, tudi državna in lokalna uprava.

Evropska komisija lahko projekte sofinancira do 50% njihove vrednosti, v posebnih primerih pa tudi do 75%. Za uspešno črpanje teh sredstev pa veljajo določena pravila, ki jih je včasih težko doseči, zato bo Ministrsko za kmetijstvo in okolje pripravilo delavnico za zainteresirane javnosti, na kateri bodo udeleženci dobili natančna navodila o pripravi in izvedbi projektov.

Delavnica bo potekala 12. junija, med 9. do 14. uro, v veliki sejni sobi, v 4. nadstropju Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.

V prvem sklopu bo predstavljen program LIFE+, njegov pomen v Sloveniji in primeri projektov. V drugem, ki je namenjen predvsem tistim, ki bodo oddali vloge, pa bo posvečen izpolnjevanju projektne prijave. Natančnejši program dogodka je v priponki.

Vabljeni!

Objavljeno: 7.6.2012

11. Javno naznanilo o drugi javni seznanitvi s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 ?400 kV Cirkovce-Pinceza

Objavljeno: 19.10.2011

12. JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI V RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI VELIKA POLANA

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje državnih pomoči razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velika Polana za leto 2011. Višina razpisanih sredstev za ukrepe 1-3 na proračunski postavki 110080 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu - 410217 v višini 10.000,00 EUR. Sredstva iz občinskega proračuna se namenjajo za naslednje posamezne ukrepe: - Pomoči, usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči.

Objavljeno: 1.9.2011

13. JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD ŠTUDENTOM

Na podlagi Pravilnika o nagradah študentom Občine Velika Polana (Uradni list RS, 70/2008) Občina Velika Polana objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE VELIKA POLANA

I. PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa je podelitev nagrad študentom Občine Velika Polana za leto 2011. Razpisno obdobje za prijavo na razpis je od 29.08.2011 do 07.11.2011.

II. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE NAGRAD: Nagrade se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Velika Polana.
Pri podeljevanju nagrad se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto, ki se začne od 01.10.2011 naprej ter uspešno opravljena diploma, magisterij in doktorat.
Pogoj za pridobitev nagrade je prijava na razpis skupaj s prilogami in na zahtevo komisije tudi druge listine.

V prijavi na razpis morajo študenti navesti, za katero nagrado kandidirajo in priložiti:

 • dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Velika Polana;
 • dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto;
 • potrdilo o opravljenih izpitih;
 • dokazilo o zaključku študija (fotokopija diplome, magisterija ali doktorata).
 • tabelo ravni visokošolske izobrazbe na kateri je potrebno obvezno označiti za katero raven visokošolske izobrazbe se prijavlja na razpis.

Višina nagrade študentom za opravljeni letnik, diplomo, magisterij ali doktorat znaša (v neto znesku):

 • za uspešno končan letnik višješolskega študija: 90,00 EUR
 • za uspešno končan letnik visokošolskega študija: 110,00 EUR
 • za uspešno končan letnik univerzitetnega študija: 130,00 EUR
 • diploma višješolskega študija: 90,00 EUR
 • diploma visokošolskega študija: 110,00 EUR
 • diploma univerzitetnega študija: 150,00 EUR
 • magisterij: 300,00 EUR
 • doktorat: 600,00 EUR

III. ROK, V KATEREM MORAJO BITI PREDLOŽENE PRIJAVE NA RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV PO TEM RAZPISU IN OPREMLJENOST OVITKA Prijava na razpis, ki jo študenti dobijo v sprejemni pisarni občine Velika Polana, mora v zaprti ovojnici prispeti na naslov Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana do vključno ponedeljka, 07.11.2011 do 14.00 ure. Ovojnica mora biti označena z napisom >Ne odpiraj-javni razpis-nagrade študentom<. Prepozno prispele prijave na razpis bodo upoštevane v naslednjem proračunskem letu. Prijavitelji nepopolnih prijav na razpis, bodo pozvani k dopolnitvi prijave na razpis. Prijava na razpis, ki jo prijavitelj v predpisanem roku ne dopolni, bo zavrnjena.

Župan bo o dodelitvi sredstev izdal sklep na podlagi predloga komisije, prijavitelji pa bodo o izidu obveščeni do 21.11.2011.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite po telefonu 577-6750, kontaktna oseba je Metka Horvat.

Župan občine Velika Polana:
Damijan Jaklin

PRILOGE:

Objavljeno: 25.8.2011

14. AMBROZIJA

Ambrozija 1 Ambrozija 1
Ambrozija, pelinolistna (Ambrosia artemisiifolia L.), je ena najbolj alergenih rastlin.

Ambrozija je predvsem plevel zapuščenih, neobdelanih površin. Najve?je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih njivah, travnikih itd. V zadnjem času se pojavlja tudi pri nas v Sloveniji kot plevel v okopavinah (sladkorna pesa, krompir, koruza). Za uspešen boj je treba uničiti rastline pred cvetenjem. Na vrtovih jih uničujemo z ruvanjem. Na neobdelanih površinah s košnjo, na obdelanih površinah pa z uporabo ustreznih herbicidov.

Alergeno reakcijo prepoznamo po simptomih, kot so:

 • kihanje, ščemenje v nosu, vodeni izcedek iz nosa,
 • otečene veke, ščemenje v očeh,
 • oteženo dihanje.
Simptome alergijske reakcije je treba zdraviti. Če jih prepoznate pri sebi, obiščite svojega zdravnika ali stopite po nasvet v lekarno.

Pozivamo vse lastnike površin, ki imajo zemljišča poraščena z ambrozijo, da zemljišče takoj pokosite. Z enostavnimi ukrepi lahko tudi sami veliko naredimo za svoje zdravje.

Nadzor po Uredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrozija ( Uradni list RS, št. 63/2010) izvaja Fitosanitarna inšpekcija Murska Sobota, Obrtna ul. 28, tel: 02 512 49 54 ali 55.

Inšpektor III
Alenka Maroša

Objavljeno: 27.3.2011

15. KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE VELIKA POLANA

Objavljeno: 6.6.2011

16. DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA DALJNOVOD DV 2 X 400 kV Cirkovce-Pince

Objavljeno: 30.5.2011

17. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Objavljeno: 4.4.2011

18.  JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Objavljeno: 28.3.2011

19. RAZPISANA DOKUMENTACIJA za javno naročilo Ureditev večnamenskih prostorov za medgeneracijsko druženje v Mali polani, oznaka 06/2009

Objavljeno: 06.05.2009

20. RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo UREDITEV VEČNAMENSKIH PROSTOROV ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V MALI POLANI.

Ponudniki naj pri pripravi ponudb upoštevajo dopolnjen popis del. Rok za oddajo ponudb je podaljšan na 3.4.2009 do 12:00.

Objavljeno: 27.3.2009

21. RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo IZGRADNJA KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE VELIKA POLANA.

 • priloga 1 - razpisna dokumentacija BARVNA

 • priloga 2 - razpisna dokumentacija ČRNO BELA

 • priloga 3 - POPIS DEL_CN_IN_KANALIZACIJA_PRIMARNA_VP

 • priloga 4 - DOPOLNITVE POPISA DEL S PREDRAČUNOM

Vsa dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji so dostopna na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pod št. JN1739/2009 z dne 6.3.2009.

Ponudnike naprošamo, da skladno z navodili razpisne dokumentacije, vsa vprašanja zastavljajo na portal javnih naročil v okviru omenjene objave.

Uradna in zavezujoče pojasnila k razpisni dokumentaciji, ki postanejo njen sestavni del, bodo podana na portalu javnih naročil v okviru omenjene objave.

Objavljeno: 20.3.2009