Naslov:

Občina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Delovni čas občine:

Ponedeljek
 od 7.00 do 15.00 ure
Torek
 od 7.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek
 od 7.00 do 14.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

Uradne ure občine:

Ponedeljek
 od 8.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

email:
obcina@velika-polana.si
telefon: 02 5776 750
faks: 02 5776 752

Urednik
Življenska pot Miška Kranjca se je pričela v Prekmurju 15. septembra 1908. leta v družini sezonskega delavca.

Bela štorklja Ciconia ciconia je v številnih evropskih državah simbol sreče.

Tako bogata naravna dediščina kot okoli obeh Polan se je na tako majhnem prostoru ohranila le v redkih predelih Slovenije.

Mlin je znan tudi kot edini ohranjeni tovrstni predindustrijski mlin, katerega obnovo je podprla tudi Evropska unija.

Med strokovnjaki je ta ekosistem znan daleč naokrog, saj so tu pomembna rastišča »prekmurske smreke«-črne jelše, v Evropskem prostoru.

Ljudsko izročilo naših dedov in kulturno dediščino želimo ohranjati in prenašati po zmožnostih društva na mlajše rodove.

Društvo je nastalo v času, ko je bila Velika Polana še blatna vas z lesenimi hišicami s slamnatimi strehami in ko do vasi ni vodila nobena poštena cesta, temveč samo blatni kolovozi.

Kraja z imenom Palina (danes Velika in Mala Polana) in Brezouica (danes Brezovica) se v srednjeveških pisanih virih prvič omenjata v dokumentu, zapisanem 8. maja 1322...
KULTURNO DRUŠTVO »MIŠKO KRANJEC« VELIKA POLANA

Po neuradnih podatkih o registraciji društva in nastopa prve folklorne skupine deluje od leta l954. Dramska sekcija pa je delovala in igrala že veliko prej. Tako bi lahko beležili okrog 50 let delovanja. Ljudsko izročilo naših dedov in kulturno dediščino želimo ohranjati in prenašati po zmožnostih društva na mlajše rodove.

slikaSedaj deluje v društvu več sekcij: folklorna, dramska, ritmična, sekcija za ljudsko glasbo oz. šola za cimbale in ansambel Mladi dečki. Društvo ima čez 68 članov. V zadnjih letih je najbolj aktivna in najštevilčnejša folklorna skupina, ki jo vodi Vida Lebar ob pomoči koreografinje Valerije Žalig. Opravili smo veliko nastopov doma in na tujem. Pomembnejši nastopi: Neusiedl - Avstrija, Vinska vigred Metlika, Zlata harmonika Ljubečna, Dvorana Golovec Celje, Volčji potok, Ljubljanski grad, Radgonski sejem, Martinovanja v Lendavi, Lendavska trgatev, Terme Lendava, Terme 3000 Moravci, območna in medobmočna srečanja folklornih skupin ter Veseli večeri v decembru. Leta 2002 smo se uvrstili na državno srečanje folklornih skupin v Laškem. Sodelujemo tudi na drugih prireditvah v in izven občine.

slikaLansko leto smo po triletni raziskavi dr. Marije Makarovič »Oblačilna kultura v Veliki Polani« zaplesali v novih folklornih oblekah, na katere smo člani zelo ponosni, saj so identične za naše območje. Raziskavo plesne dediščine Velike Polane in okolice pa je opravil g. Mirko Ramovš. Celotno raziskavo smo zajeli v knjigi na 160 A4 straneh in predstavljala zgodovino, oblačilno kulturo, plese in običaje Velike Polane z okolico. Knjiga je zanimiva kot etnografsko in promocijsko poslovno darilo.

Dramsko sekcijo vodi Damjan Hozjan. Nekajkrat so na Veselem večeru zaigrali »Mlekarno«. Lansko leto je napisal družinsko komedijo »Mama vas ima rada« s katero se je skupina uvrstila na medobmočno srečanje gledaliških skupin Pomurja.

slikaV KD imamo tri ritmične skupine. To so PALMA in VIJOLICE, ki jih vodi Anita Hozjan. Ritmično skupino LISIČKE iz Brezovice pa vodi Sonja Raščan.

Že drugo leto poteka ob petkih v glasbeni učilnici OŠ Miška Kranjca šola za cimbale. Uči jih znani cimbalist Andi Sobočan. Poučuje 4 naše člane.

Ansambel dijakov Mladi dečki igrajo za dušo in popestrijo z igranjem in igrami naša številna srečanja in vaje.
Sodelujemo z drugimi društvi v in izven občine in smo veseli vsakega povabila.
Radi se družimo, plešemo in igramo. Če želite se nam pridružite v katerikoli od naštetih sekcij. Veseli smo vsakega novega člana.

Če pa želite, da sodelujemo na vaši prireditvi , pokličite kontaktne osebe :

ORGANI KD »MIŠKO KRANJEC«, VELIKA POLANA, izvoljeni na letnem občem zboru KD v Veliki Polani, dne 10.02.2001

UPRAVNI ODBOR:

 1. Predsednica društva: Janja Magdič
 2. Podpredsednik društva: Boris Ostrc
 3. Tajnica društva: Aranka Zver
 4. Blagajničarka društva: Marjanca Žalik
 5. Članica upr.odbora: Vida Lebar

NADZORNI ODBOR:

 1. Jože Balažek
 2. Lidija Šemen
 3. Marjan Žalik

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 1. Metka Hozjan
 2. Ignac Mertik
 3. Andrej Lebar