Naslov:

Občina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Delovni čas občine:

Ponedeljek
 od 7.00 do 15.00 ure
Torek
 od 7.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek
 od 7.00 do 14.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

Uradne ure občine:

Ponedeljek
 od 8.00 do 15.00 ure
Sreda
 od 7.00 do 17.00 ure
Petek
 od 7.00 do 14.00 ure

email:
obcina@velika-polana.si
telefon: 02 5776 750
faks: 02 5776 752

Urednik
Življenska pot Miška Kranjca se je pričela v Prekmurju 15. septembra 1908. leta v družini sezonskega delavca.

Bela štorklja Ciconia ciconia je v številnih evropskih državah simbol sreče.

Tako bogata naravna dediščina kot okoli obeh Polan se je na tako majhnem prostoru ohranila le v redkih predelih Slovenije.

Mlin je znan tudi kot edini ohranjeni tovrstni predindustrijski mlin, katerega obnovo je podprla tudi Evropska unija.

Med strokovnjaki je ta ekosistem znan daleč naokrog, saj so tu pomembna rastišča »prekmurske smreke«-črne jelše, v Evropskem prostoru.

Ljudsko izročilo naših dedov in kulturno dediščino želimo ohranjati in prenašati po zmožnostih društva na mlajše rodove.

Društvo je nastalo v času, ko je bila Velika Polana še blatna vas z lesenimi hišicami s slamnatimi strehami in ko do vasi ni vodila nobena poštena cesta, temveč samo blatni kolovozi.

Kraja z imenom Palina (danes Velika in Mala Polana) in Brezouica (danes Brezovica) se v srednjeveških pisanih virih prvič omenjata v dokumentu, zapisanem 8. maja 1322...
 CERKEV IN ŽUPNIJA VELIKA POLANA

slikaCerkev Srca Jezusovega v Veliki Polani je edina župnijska cerkev v mariborski škofiji med 290, ki je posvečena Srcu Jezusovemu in je bila zgrajena leta 1924. Organizator zidave cerkve in župnišča je bil takratni turniški župnik Jožef Sakovič (roj. 1874 v Vadarcih-+1930 na Dolnjem Seniku). Cerkev je zgrajena v neoromanskem slogu. Načrt je naredil arhitekt Bačič iz Lendave. Zidarska dela je prevzel Anton Jandl iz Ljutomera. Gradnja se je začela v mesecu juliju 1923 in se končala do novembra istega leta. 15.11.1923 je bila cerkev že blagoslovljena in v njej se je opravila prva sveta maša. Cerkev je dolga 27 m., široka in visoka pa 9 m.

24.2.1925 je prišel v Polano za stalno prvi duhovnik do takrat kaplan v Turnišču Anton Rantaša in se naselil v novem župnišču kot ekspozit. Doma je bil iz župnije Križevci pri Ljutomeru. On je opremil cerkev. Barvna okna so izdelali v Innsbrucku. Začasni glavni oltar in stranski Marijin oltar sta delo kiparja Sojča iz Maribora. Tudi dva zvonova sta bila vlita v Mariboru. Prižnico je izdelal Franc Zamuda iz Križevec pri Ljutomeru. Orgle je leta 1926 Jožef Brandl iz Maribora. Križev pot in celo cerkev je prvikrat poslikal Anton Čeh iz Ljutomera.

Župnija Velika Polana je bila ustanovljena 25.marca 1938 in obsega dve vasi: Veliko in Malo Polano. Ob ustanovitvi je imela čez 2000 vernikov, sedaj le 1250 (mnogo, posebno mladih je po 2.svet. vojni odšlo v tujino: največ v Kanado, Avstralijo, Nemčijo) Rantaša se ni dal umestiti za župnika, ampak je 31.avgusta 1938 odšel za župnika k sv.Marjeti-Pernica pri Mariboru, kjer je leta 1960 tudi umrl.

S 1. januarjem 1939 je bil za prvega polanskega župnika umeščen Danijel Halas, rojen v Črenšovcih, do takrat kaplan v Lendavi, ki je župnijo vodil do 16.marca 1945, ko je umrl mučeniške smrti na Hotizi. Zanj teče škofijski postopek za razglasitev za blaženega. Pokopan je na pokopališču v Veliki Polani.
slika Nasledil ga je za pet mesecev Lojze Kozar st., doma iz Martinja, ki je odšel v Odrance, kjer je sezidal župnišče in cerkev. Umrl je leta 1999 in je pokopan v Odrancih.
Za njim je prišel Anton Holsedl, rojen v Fikšincih, župnija Sv.Jurij v Prekmurju, ki je Polansko župnijo vodil vse do svoje smrti 24. decembra 1971 in je pokopan v Veliki Polani.
V letih 1962 - 64 je povečal župnišče, zakristijo in veroučno sobo, prostor okrog cerkve in ga uredil.

8. februarja 1972 ga je namestil kot župnik Ernest Veleberi do takrat župnik v Majšperku v Halozah, rojen v Bogojini. Ob 50. obletnici cerkve in župnišča leta 1974 je bila izgrajena centralna kurjava in narejen novi daritveni oltar, krstilnik, ambon in sedilija po načrtih arhitekta Cirila Zazule iz Maribora. Dal je tudi posvetiti cerkev 10.8.1975. Posvetil jo je takratni pomožni škof dr. Vekoslav Grmič iz Maribora. Po dobrih desetih letih delovanja se je s 1.avgustom 1982 upokojil. Sedaj živi v domu za duhovnike v Mariboru.

Za njim je župnijo prevzel Franc Kodila, rojen v vasi Ivanovci, župnija Sv.Benedikt v Kančevcih, sorodnik dr. Franca Ivanocija-Prekmurskega Slomška, do takrat od nove maše 1971 dušni pastir v rojstni župniji. Polansko župnijo vodi še danes. Vmes 6 let prodekan in čez deset let dekan Lendavske dekanije. Leta 2002 je prejel škofijsko imenovanje dekan emeritus-zaslužen dekan-častni dekan.

V teh letih sta bila v župniji dva sveta misijona, vsako drugo leto sprejem mladih fantov in deklet v Marijino družbo, šest birm, ena nova maša, tri zlate, zgrajen veroučni dom Danijel Halas, zgrajena na novo kapelica Lurške Matere božje pri cerkvi, obnovljena znotraj in zunaj župnijska cerkev in kapela Karmelske Matere božje v Mali Polani. Obnovljeno je bilo tudi župnišče. Preureja se bivše gospodarsko poslopje v večnamensko stavbo. Z denacionalizacijo je bila vrnjena »stara šola« v zelo slabem stanju brez vsake odškodnine, čeprav je bila v času odvzema v uporabnem stanju.

Ustanovljen je bil Župnijski Karitas, ki dobro deluje. Župnija ima dva cerkvena ključarja, župnijski gospodarski svet, župnijski pastoralni svet, organista, pevski zbor, mežnarja, izrednega delivca obhajila, katehistinjo za prvi razred devetletke, mladinsko veroučno skupino, razne molitvene skupine: živi rožni venec, venec sv. Uršule, Marijina družba, ministrante bralce, čistilko cerkve in veroučnega doma, oskrbnico kapele v Mali Polani. Zvonjenje je posodobljeno. Cerkev krasijo žene in dekleta po hišnih številkah. Svete maše so ob nedeljah ob 8 uri in 10 uri. Ob delavnikih ob 7 uri. Proščenja imamo v juniju Srce Jezusovo in v avgustu Donatovo v Veliki Polani. V Mali Polani pa v juliju Karmelske Matere božje.
Halasovi shodi so vsakega 21. v mesecu zvečer s sveto mašo v Veliki Polani.